Fitness a rehabilitační cvičení

Fitness program a cvičení se vždy odráží od správné diagnostiky pohybového aparátu. Po pečlivé diagnostice a určení dysbalancí těla je na základě cílů klienta sestaven tréninkový plán.

Velký důraz je na začátku cvičení kladen právě na odstranění dysbalancí, dále pak na posílení hlubokého stabilizačního systému, získávání a osvojování pohybových stereotypů. Jedině tak je možné zabránit při náročnějším cvičení přetížení určitých svalových skupin, předcházet bolestem zad apod.

Posílení hlubokého stabilizačního systému je tedy nezbytné jak u úplných začátečníků, tak u pokročilých klientů. - Ať jde tedy o prvotní nácvik klasického dřepu či zvedání velké činky, na prvním místě je vždy zdraví a fyzická připravenost klientů.

Dysbalance pohybového aparátu a bolesti zad vznikají zejména sedavým způsobem života. Součástí lekcí je tedy i nácvik správného sezení či stání a možnosti prevence vzniku těchto dysbalancí uplatnitelné v průběhu každého dne.

V rámci rehabilitačního programu zle využít kombinace rehabilitačních cviků a prvků jógy. Jako pomůcky jsou k dispozici balón, bosu, gumový expander či TRX.

Mé zkušenosti v oblasti fitness a rehabilitačního cvičení

• V mládí závodní kulturistika
• Praxe v oboru osobní trenér fitness téměř 20 let
• Trenér fitness I. Třídy - Fakulta tělesné výchovy a sportu v Bratislavě
• 2016 - Dynamická neuromuskulární stabilizace podle Koláře - koncept založený na vývojové Kineziologii
• Odborná záštita akreditovaných kurzů „Trenér Fitness“ - Vital Institut

zpět na služby