Individuální lekce Jógy

Jóga je jedním ze šesti indických filosofických systémů, z nichž všechny vedou k osvícení. Jenom každý z nich volí trochu jinou cestu a jiné filosofické pojmy.

Jóga je poctivá, dlouhodobá práce na postupném poznávání sebe sama. Má-li někdo už většinu z této cesty odpracovánu v tomto zrození, může se stát, že rychle dosáhne osvícení - pokud ovšem využije svých možností a nenechá se zavést dobrou karmou k promarnění života v uspokojování svých přání a nezapomene na své poslání (dharmu). Každý by měl totiž poznat to, k čemu se zrodil. A to potom činit. Pak bude jeho život v souladu s tím, co skládá vesmírnou mozaiku projeveného Bytí. Každý máme určeno své místo, a proto je důležité, abychom je našli. Teprve potom bude v souladu i celé lidstvo. Každého je tu třeba pro druhé i pro sebe.

Součástí individuálních lekcí Jógy je tedy relaxace, meditace, dechová cvičení a v neposlední řadě samozřejmě Jógové pozice (Ásany), které pomáhají ke zklidnění mysli a najití sebe sama.

Každý z nás na cestě Jógy postupuje individuálním tempem, proto jsou individuální lekce optimální - vždy jsou přizpůsobené fyzické kondici a připravenosti mysli klienta.

Dále máte možnost si naplánovat lekci Jógy podle svých časových možností, a ne podle pevně daného rozpisu centra, jak je tomu u skupinových lekcí.

A samozřejmě (zejména pro začátečníka) jsou individuální lekce optimální z pohledu plné koncentrace na sebe samu a omezení okolních vjemů (od ostatních Jogínú)

Mé zkušenosti v oblasti Jógy

• Původně budhismus a Reiky - Mistr Reiki
• Vlastní jógová praxe více než 10 let
• 2015 - Lektor Jógy II. Třídy - Norman's Academy
• Odborná záštita akreditovaných kurzů „Instruktor Jógy“ - Vital Institut

zpět na služby