Sestavení stravovacího plánu

Jak je možné, že rozvoj mnohoslibného zdravotnictví s vyspělou technikou nemohl zastavit zhoršování zdravotního stavu obyvatelstva? A co více - Jak je možné, že i když trend zdravého stravování je čím dál více v našich podvědomích jako něco nezbytného, množství lidí trpících civilizačními chorobami naopak narůstá?

Proč stále více lidí „západního“ světa trpí metabolickým syndromem, obezitou, cukrovkou, nadměrnou únavou, vysokým tlakem, migrénami…?

Často řešíme, kolik máme přijmout denně kalorií a jaké množství jednotlivých živin (bílkovin, tuků, sacharidů) - ale jen málo z nás sleduje i jiné vlastnosti potravin.

Právě ve Staré Číně sledovali, jak se v našem těle jednotlivé potraviny chovají - jaká je jejich „termodynamika“. Zda jsou potraviny spíše „jangové“ (tj. doplňují Yang) či „Jinové“ (doplňují Jin). Doplnění Yinu a Yangu není však samozřejmě jediná vlastnost, která se dá u potravin využít.

Každý z nás je typologicky odlišný.
Typologie člověka dle TČM vychází z teorie 5ti prvků. Každému z nás budou tedy vyhovovat jiné potraviny…

Dále (a především) dietetika dle TČM respektuje roční období, tzn. využívá sezónní plodiny.

Množství jednotlivých živin v přijímané potravě a její energetická hodnota má však také svůj neodmyslitelný význam. Proto je dobré oba tyto přístupy spojit a řídit se stravovacím plánem, který vychází jak z naší specifické typologie, tak zároveň počítá s naší tělesnou konstitucí a věkem.

Více o sestavení stravovacích plánů na základě unikátní kombinace „východního“ a „západního“ přístupu se můžete dočíst také zde:

Mé zkušenosti v oblasti sestavování stravovacích plánů

• Poradce pro výživu Nutris - 2006
• Odborná záštita akreditovaných kurzů „Poradce pro výživu“ - Vital Institut
• Studium TČM - kombinace „východní“ a „západní“ dietetiky
• Více než 15 let praxe

zpět na služby